صبا همتی

صبا همتی

عضو پیوسته

مهارت ها:نورومارکتینگ

ماندانا فیروزبخش

ماندانا فیروزبخش

عضو پیوسته

مهارت ها: Deep Learning

مصطفی رضایی

مصطفی رضایی

عضو پیوسته

پژوهشگر واقعیت مجازی و Unity SDK

حسام حلوایی

حسام حلوایی

عضو پیوسته

تحلیل سیگنال های مغزی و تجهیزات EEG، علوم داده

وحید امیری لرد

وحید امیری لرد

عضو پیوسته

Deep Learning

نعیم آل احمدی

نعیم آل احمدی

عضو پیوسته

مهارت ها: یادگیری ماشین، Deep Learning

امیررضا اسدی

امیررضا اسدی

عضو پیوسته

مهارت ها: واقعیت مجازی، واقعیت افزوده ، نورومارکتینگ

رضا حمادی

رضا حمادی

عضو پیوسته

Deep Learning