جهت عضویت در  بخش ایران تیگوتیم فایل زیر را دریافت نمایید. سپس اسکن فرم عضویت تکمیل شده را به همراه مقاله تخصصی طبق فرمت داده شده به ایمیل

members[a t] thingoteam [.] com

ارسال فرمایید.بررسی شرایط شما برای  عضویت مدت ۳-۴ روز کاری زمان می برد.

مقاله ارسالی باید در یکی از حوزه های طراحی صنعتی، طراحی سه بعدی، یادگیری ژرف، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، نورومارکتینگ  و مدیریت طراحی  انتخاب شوند.

مقاله ارسالی نباید در قبلا چه به صورت چاپی و چه به صورت الکترونیکی متتشر شده باشد.

حداقل طول مقاله:۳۰۰ کلمه

 

دانلود فرم عضویت و فایل فرمت مقاله