طراحی و پیاده سازی  پلتفرم اجتماعی سرگرمی در بستر واقعیت افزوده با نام BeyondPass AR

طراحی و پیاده سازی شبکه اجتماعی ترسیم گرافیتی در محیط واقعیت افزوده با نام AR Graffiti Artist

طراحی و پیاده سازی  چت بات برای پیام رسان تلگرام  جهت استفاده در تجارت الکترونیک