پروژه های در حال انجام تینگوتیم

واقعیت افزوده + شبکه اجتماعی + بازی های ویدیویی

شبکه اجتماعی واقعیت افزوده AR Social Network

شمارش معکوس تا انتشار  نسخه اولیه  اپلیکیشن شبکه اجتماعی واقعیت افزوده ( AR Social Netowrk)

0هفته0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه