با توجه به ملاحظات برندینگ و پروژه های آتی تینگوتیم به Humind Labs تغییر نام داده است،‌و از این پس با این نام در شبکه های اجتماعی فعالیت می‌ کند.

وب سایت Humind Labs