پیش بینی موسسه گلدمن ساکس از آینده واقعیت مجازی

تینگوتیم | پژوهش های واقعیت مجازی پیش بینی موسسه مالی و سرمایه گذاری  موسسه گلدمن ساکس خبر از آینده درخشان صنعت VR دارد. طبق  پیش بینی این موسسه بازار واقعیت مجازی(VR) در رقابت سالیانه تا ۲۰۲۵ از بازار تلویزیون، پیشی خواهد گرفت.  بازار VR،…
,

معرفی مقاله کنفرانسی نورومارکتینگ

چکیده مقاله: نورومارکتینگ یا بازاریابی به کمک علوم اعصاب با شناخت آنچه در ذهن افراد می گذرد م یپردازد و به جا ی استفاده از ابزارهایی نظیر پرسشنامه که نیازمند اظهارات صریح افراد هستند به کمک ابزارها ی تصویربرداری از اعصاب دادهها یموردنیاز را جمعآور…

واقعیت افزوده چیست؟

در این مقاله به این موضوع می پردازیم که واقعیت افزوده (AR) چیست و چه کاربرد هایی دارد. طبق تعریف مرکز پژوهش های واقعیت افزوده  ، Aumgented Reality  فناوری ای است که نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمستقیم (و معمولاً در تعامل با کاربر) است، که عناصر…