چگونه از ای ای جی (EEG) در نورومارکتینگ استفاده می شود؟

چگونه  از سیگنال های ای ای جی (EEG) در بازاریابی عصبی استفاده می شود؟ برخی تحقیقات نورومارکتینگ با استفاده از اف ام آر آی (fMRI) انجام می شود که با تشخیص تغییرات در جریان خون در پاسخ به تحریک٬ فعالیت مغزی را اندازه گیری می کند. با وجود این که ا…
ردیابی چشم

نورومارکتینگ چگونه عمل می کند؟

امروز می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که نورومارکتینگ‌(Neuromarketin) چگونه عمل می کند؟ گرفتن ایده ی واقعی از این احساسات و این که چگونه تبلیغات توجه مشتری را جلب می کند عملکرد بازاریابی عصبی است٬ و داده هایی که به تولید می کند برای برند های آینده ن…

چرا باید درباره نورومارکتینگ پژوهش کرد؟

چرا باید درباره ی نورومارکتینگ پژوهش  کنیم؟ برند هایی که بودجه ی زیادی صرف کمپین های تبلیغاتی می کنند٬ باید مطمئن شوند که پول آنها هدر نمی رود.این نکته را که در نظر داشته باشیم خیلی از هزینه های پژوهشی منطقی می شوند. می شود بعضی کمپین های ت…